divendres, 20 de maig de 2011

NOVA CONSCIÈNCIA PELS CARRERS: JA ERA HORA !!!


Les concentracions massives i manifestacions contra la "crisi econòmica" creada pels "banquers mundials" a instàncies del propi "Sistema", que està conduint amb les seves polítiques a la destrucció del món, passant pel sotmetiment i explotació de la Humanitat, esdevé al nostre país i dins el caos econòmic que ens repercut, una veritable alenada d'aire fresc, indicativa de que nombrosos i amplis sectors de la població -que pateixen moltes conseqüències directes-, s'adonen amb escreix del que està succeint.
La "protesta" o "denuncia" es fa al marge de partits polítics, sindicats, etc., perquè està clar que, amb les matitzacions que es vulguin, tots ells formen part integrant d'aquest mateix engranatge global.  El regueró de "pólvora" amb que han començat aquestes decidides mobilitzacions massives i creixents, anirà augmentant i succeínt-se en demanda de la fi d'aquest Sistema anorreant, vist el panorama que les dites "societats avançades o del benestar" estan prenent dins l'agenda dels poderosos, i que el que se'n diu"democràcia" és una mentida uniformista que sembla retornar a una concepció refinada del "feixisme" igualment nefasta i sense escrúpols.
Les mobilitzacions de Catalunya i d'Espanya, son una resposta viva, festiva i pacífica, finalment,a tot aquest disbarat continuat, que constitueix un "puzzle" a nivell mundial que està arribant als seus límits: ja no és possible soportar més la situació.  Aqui és l'atur i les "hipoteques" que ha portat al desnonament injust de milers i milers de joves que iniciàven amb il·lusió la seva vida, i ara es troven en una situació "marginal i insòlita" demostrativa fins la sacietat de  l'injust del "Sistema".   Ara les immobilàries son els Bancs, i els desnonats han de seguir pagant,  pel que ja no disfrutaran...   Però, com dic, això només és un petit i molt important aspecte que patim aquí per culpa de les entitats financeres.   El Sistema és mundial. Les
protestes que tenen lloc, per be que alguns parlen (per lògica) del que més directament els afecta, no son locals, son les mateixes de moltes altres capitals europees.


    Ara als Bancs els "sobren" els pisos: les "IMMOBILIÀRIES" son Ells: Els reclams parlen per si sols...                                                                                                                                               
 El Sistema literalment és un pop de múltiples tentacles car fomenta les guerres, l'esclavatge economic, els negocis més bruts amb la salut de les persones, els "cartels" de la droga.  Els partits polítics, només mantenen les façanes ideològiques, i alguns pobres matisos. Cap d'ells no pot fer res substancialment diferent si aconsegueix de governar. Les vies estan marcades i també les alternances. El poder econòmic és qui ho belluga tot a instancies del "grupet" que hi ha per sobre.  S'entén ara perquè d'una manera pràctica els "Indignats" (que som tots i cada vegada més) no ofereixen "alternatives ràpides"?   Es necessari que el CLAM que ara ha començat, sigui encara molt més gran i sentit...   No es tracta d'arrenjar un cosa puntual. Sinó quelcom molt més profund i de Consciència.  Aquesta mobilització massiva irromp amb esquitxos que recorden el "maig francès". Perquè allò també era quelcom que anava més enllà d'una mobilització convencional, i com és sabut, ja res més no va ser igual després del "Maig del 68",  Ara ens trobem en un atzucac molt més gran encara que aquell: per això penso que la "cosa" anirà "in crescendo" àdhuc amb tota la seva complexitat.   I això, sens cap mena de dubte és una esperança, doncs el moment de prendre Consciència: ja és aquí...  L'alternativa ara és prendre Consciència i/o mobilitzarse...   Son moltes les actuacions a fer a nivell individual i col·lectiu, per anar afeblint tot el que priva la vertadera llibertat, per anar deixant obsolets tots aquests falsos valors que per milers d'anys han ocultat totes les vertaderes capacitats de l'home, i les han reduit a temor i esclavatge.  La dita "societat del benestar", ha esdevingut als nostres dies la gabia daurada, que dona totes les comoditats materials a l'home, amb la pretensió d'aillar-lo i per TV i per Iternet "atiborrar-lo", omplenant-li la ment d'informació inútil, i distracció continua que en cap cas ni el "culturalitza" ni l'estimula èticament o espiritual. M'alegra que hi hagi aquestes mobilitzacions que en cap cas no son violentes, i que arribin també a Manresa:  no tota la joventud està adormida, i molta gent de totes les edats comença entendre el que passa i el perquè.  UNA NOVA CONCIÈNCIA SURT PER CARRERS I PLACES: BENVINGUTS!! JA ERA HORA!!